• Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức - Geothe (Đức).
  • Chỗ kết thúc của pháp luật là nơi bắt đầu của chuyên chế - Peter (Anh).
  • Pháp luật là vị quan tòa không biết nói, và quan tòa là pháp luật biết nói - Jiayerwene (Pháp).
 
           Xem thêm
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Trụ sở | Văn phòng
07106 253 956 | 0918 299 064 (Ls. Hoàng Nhi)
office@lehoanglaw.com.vn
  tuvan@lehoanglaw.com.vn
Tư vấn trực tuyến đang online