Trang Chủ >> Đấu giá - Định giá Lê Hoàng Triều » Giới thiệu
Giới thiệu
Để xúc tiến thương mại dịch vụ với khách hàng, Công ty TNHH MTV Đấu giá Định giá Bất động sản Lê Hoàng Triều giới thiệu pháp lý và năng lực hoạt động trên lĩnh vực đấu giá, định giá bất động sản. Cụ thể như sau:
1. Pháp lý: Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2014; được Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp phép ngày 11 tháng 8 năm 2015. Mã số doanh nghiệp 1801411719. Trụ sở chính số 202 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chủ sở hữu là ông Lê Hoàng Nhí. Tài khoản giao dịch 1006853917 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Cần Thơ. Điện thoại / fax 0710.6253956.
2. Lĩnh vực hoạt động:
Công ty cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản, gồm: Tài sản của cá nhân, tổ chức; tài sản đảm bảo tiền vay thuộc hệ thống các ngân hàng, tài sản thuê mua tài chính; tài sản xử lý theo thủ tục thi hành án; tài sản được xử lý trong tố tụng hình sự, kinh tế, dân sự; tài sản thanh lý của cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước; các tài sản khác được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.
Công ty cung cấp dịch vụ định giá bất động sản, gồm: Định giá nhà, đất đai, công trình xây dựng gắn liền với đất và các tài sản khác do pháp luật quy định; cung cấp dịch vụ tư vấn về giá bất động sản làm cơ sở cho việc giám định bất động sản hoặc các mục đích khác theo quy định.
3. Nhân lực: Kế thừa kinh nghiệm từ Công ty Luật TNHH MTV Lê Hoàng trong lĩnh vực pháp luật tư vấn, tranh tụng liên quan tài sản và doanh nghiệp. Với đội ngũ Đấu giá viên, Định giá viên, Luật sư, Luật gia, Quản tài viên, Chuyên viên kinh tế tài chính cùng với các tổ chức liên kết là các Công ty Bất động sản, Ngân hàng, kiểm toán, luật, đối tác nước ngoài… đảm bảo đầu ra cho sản phẩm hiệu quả nhất. Ngoài ra, chúng tôi đã và đang thực hiện dịch vụ đấu giá tài sản có giá trị lớn cho các tổ chức, cá nhân và cơ quan khác.
Trên đây là sơ bộ về pháp lý và năng lực hoạt động của Công ty TNHH MTV Đấu giá Định giá Bất động sản Lê Hoàng Triều. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng./.