Trang Chủ >> Dịch Vụ
Đại diện ngoài Tố tụng
♦ Quan Hệ Dân Sự:
Mua bán, tặng cho, thừa kế, cho thuê, cho vay, cho mượn tài sản, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ như: cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, đặt cọc, ký quỹ và các giao dịch dân sự khác.
 
♦ Quan Hệ KD - Thương Mại:
Mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; Phân phối; Đại diện, đại lý; Ký gửi; Thuê, cho thuê, thuê mua; Xây dựng; Tư vấn kỹ thuật; Vận chuyển hàng hóa, hành khách; Đầu tư, tài chính, ngân hàng; Bảo hiểm; Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, mối quan hệ của công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty và các giao dịch kinh doanh thương mại khác.
 
♦ Quan Hệ Lao Động:
Các quan hệ về lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động như: hợp đồng, chế độ làm việc, tiền lương, sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường thiệt hại, các chế độ phúc lợi và các quan hệ lao động khác.
Các bài viết khác