Trang Chủ >> Dịch Vụ
Hôn nhân Gia đình & Thừa kế
     Không chỉ là Công ty Luật chuyên về kinh doanh và tranh tụng, Luật Lê Hoàng cũng dành sự quan tâm lớn đến các việc phát triển các vấn đề dân sự đặc biệt là lĩnh vực hôn nhân & gia đình cũng như về vấn đề thừa kế. Hiện nay, Công ty có Luật sư chuyên về lĩnh vực đăng ký kết hôn, ly hôn,…những vụ việc tranh chấp về quyền nuôi con, tài sản sau khi ly hôn… và tranh chấp thừa kế và các vấn đề tranh chấp khác có liên quan. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi gồm:
  - Xem xét yêu cầu và xác định cơ sở pháp lý về lĩnh vực hôn nhân – thừa kế
 -  Đề xuất phương pháp giải quyết có lợi nhất cho khách hàng
-  Soạn thảo các giấy tờ liên quan đến vụ án và các giấy tờ khác có liên quan
 - Thay mặt/ Cùng với khách hàng tiến hành khởi kiện và tham gia các tranh tụng tại các cấp tòa án hoặc các cơ quan liên quan
 - Thay mặt/ Cùng với khách hàng tiến hành các thủ tục yêu cầu thi hành bản án, quyết định của tòa án tại các cơ quan thi hành án
Các bài viết khác