Trang Chủ >> Dịch Vụ
Hợp đồng & Giao dịch dân sự
Bộ phận tư vấn tại văn phòng của Luật Lê Hoàng có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc tư vấn và soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng đúng với quy định pháp luật, cũng như tư vấn các vấn đề liên quan đến các yêu cầu dân sự và vụ án dân sự
Phạm vi dịch vụ của chúng tôi gồm:
- Tư vấn và đại diện khách hàng trong các tranh chấp dân sự, lao động, tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, tranh chấp về sở hữu trí tuệ, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và các tranh chấp khác mà pháp luật có quy định
- Tư vấn và đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục về các yêu cầu dân sự: yêu cầu tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự; yêu cầu tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người chết, mất tích; yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú; các yêu cầu dân sự khác,...
Các bài viết khác