Trang Chủ >> Dịch Vụ
Luật sư công
Luật sư công là loại hình dịch vụ pháp lý dành riêng cho các cơ quan Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Luật Lê Hoàng cung cấp dịch vụ này nhằm hỗ trợ pháp lý cho các cơ quan, tổ chức này. Mặc dù, đây là loại hình dịch vụ còn khá mới ở Việt Nam nhưng Luật Lê Hoàng bước đầu đã có những kinh nghiệm trong việc thực hiện dịch vụ này với khách hàng là một số cơ quan sở, ban ngành của thành phố Cần Thơ. Gói dịch vụ này gồm hai mảng hoạt động chính là: tư vấn và tranh tụng. 
  - Tư vấn pháp lý
Luật Lê Hoàng cung cấp các ý kiến tư vấn về giải pháp giải quyết các vướng mắc, khó khăn về mặt pháp lý của các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình như: tư vấn các giải pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo; tư vấn việc ban hành các quyết định; tư vấn soạn thảo các văn bản pháp quy phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị; tư vấn xây dựng các văn bản kiến nghị, đề xuất, phối hợp với các cơ quan khác; tư vấn tiền tố tụng...
 - Tranh tụng
Luật Lê Hoàng tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc người đại diện theo ủy quyền cho các cơ quan Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị khi các cơ quan, tổ chức này khởi kiện các cá nhân, tổ chức ra Tòa án và ngược lại khi các cơ quan, tổ chức này bị các cá nhân, tổ chức khác khởi kiện.
 
Các bài viết khác