Trang Chủ >> Dịch Vụ
Tài chính - Ngân hàng
Các luật sư, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của Luật Lê Hoàng có thể đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn của khách hàng liên quan đến pháp luật về tài chính, ngân hàng,bảo hiểm. Chúng tôi hiện đang hợp tác và làm việc với các ngân hàng SeaBank, BIDV, Viettinbank,….và đã từng giải quyết hồ sơ của ngân hàng HSBC…
Vì vậy với những kinh nghiệm thực tế từ mô hình quản lý vốn, tiền tệ, sự hiểu biết sâu rộng pháp luật hiện hành liên quan, các chuyên gia, luật sư­ đã hỗ trợ tích cực cho khách hàng là các ngân hàng, quỹ đầu t­ư cũng như­ các nhà đầu t­ư tài chính trong thời gian qua. Ngoài ra những vấn đề mà các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam nh­ư huy động vốn vay ­ưu đãi, cơ cấu vốn, phân tích tài chính… là những nhu cầu không nhỏ trong mỗi doanh nghiệp. Đến với Lê Hoàng, khách hàng sẽ được đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn, bao gồm các tư vấn điển hình sau:
- Tư­­­ vấn trình tự thủ tục pháp lý liên quan đến thanh toán nợ cho Ngân hàng, Chi nhánh Ngân hàng
- T­ư vấn xây dựng quy trình quản trị và xử lý công nợ cho Ngân hàng
- Tư­ vấn xây dựng mô hình quản lý và quy trình quản lý vốn, xử lý công nợ cho Ngân hàng
Các bài viết khác