Trang Chủ >> Dịch Vụ
Thuế
Thuế là một lĩnh vực tương đối phức tạp vì nó chứa đựng rất nhiều các quy phạm khác nhau, để luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật và tránh được những thủ tục phức tạp gây mất thời gian và công sức của khách hàng trong quá trình thực hiện. Luật Lê hoàng luôn chú trọng tìm ra những giải pháp để giúp khách hàng vượt qua những khó khăn đó ngay từ khi mới thành lập, chúng tôi có đội ngũ Luật sư có  thời gian công tác lâu năm trong lĩnh vực thuế và có mối quan hệ thân thiết với các cơ quan. Bằng những thuận lợi đó chứng tôi hoàn toàn có thể làm tốt các yêu cầu của khách hàng liên quan đến lĩnh vực thuế.
Các lĩnh vực tư vấn của chúng tôi bao gồm:
-  Tư vấn chung về các quy định pháp luật về thuế, các chính sách và ưu đãi về thuế liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của khách hàng;
-  Đề xuất các giải pháp tối ưu về thuế cho các giao dịch dự kiến của khách hàng;
-  Tư vấn tuân thủ các nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp;
-  Lập hồ sơ và đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục xin hưởng mức thuế ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế;
-  Tư vấn và đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan xây dựng chính sách thuế của Việt Nam nhằm đạt được những chính sách thuế hợp lý;
-  Giải quyết tranh chấp về thuế của khách hàng với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương.
 
 
Các bài viết khác