Trang Chủ >> Dịch Vụ
Tư vấn Doanh nghiệp
Đây là một  trong những dịch vụ thế mạnh của Luật Lê Hoàng. Hiện tại, Luật Lê Hoàng đang tư vấn toàn diện pháp lý về hoạt động doanh nghiệp cho các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ và các địa phương khác tại Đồng bằng sông Cửu Long. Bằng kiến thức, kinh nghiệm chúng tôi cam kết hỗ trợ toàn diện các vấn đề lên quan pháp lý, mang lại những phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả nhằm giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn trong lĩnh vực kinh doanh.
    - Tư vấn tất cả các vấn đề có liên quan đến tính pháp lý: nhân sự,lao động, cơ cấu tổ chức.
   - Tư vấn các vấn đề liên quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
   - Đại diện doanh nghiệp tham gia đàm phán các vấn đề pháp lý trong nội dung hợp đồng với đối tác.
Các bài viết khác